Umowa powierzena

Jeśli jesteś administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług (np. przetwarzasz dane klientów na serwerze, w e-sklepie lub aplikacji do fakturowania) wypełnij i prześlij do nas Umowę powierzenia na adres: [email protected]

Umowa powierzenia